Japonská studia doporučená literatura

01
02
03
03

Japonská studia doporučená literatura

Úvod do studia dějin Doporučená literatura : Janák, J Vývoj správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury . Seznam doporučené literatury : Dějiny starověkého Předního Východu a EgyptaKansai-kan - Japonská literatura a knihy o Japonsku v češtině Přehled literatury 7. dubna 2010 Kniha známého česko-kanadského japanisty a překladatele obsahuje osmnáct studií o moderní japonské společnosti a kultuře, zvláště filmu (Kurosawa, Ozu ad.) a literatuře (Tanizaki, Kawabata, Šiga). Filozofická fakulta MU: Požadavky k přijímacím zkouškám pro ak...oborové testy, přípravné kurzy. Doporučená studijní literatura: Pleiner, R. a kol. . doporučené literatury: Československá vlastivěda II Člověk. . Dějiny Japonska. 1. vyd. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1986.. Kulturní studia Číny (PS 50)Japonsko za zrcadlem | Kniha ZlínI když se Japonsko od té doby velmi změnilo, fascinace touto zemí i u nás přetrvává. Dokládá to třeba skutečnost, že jen letos vyšly už minimálně čtyři knihy, které se zevrubně zabývají japonskou mentalitou a zvyky: klasické dílo Ruth.

A4 leták PS Japonština 2014-15

obklopeni japonskou kulturou. Pro školní rok 2014–2015 počítáme s otevřením dvou tříd pomaturitního studia japonštiny,. japonská učebnice Minna no Nihongo díl 1 a 2. Studenti obdrží seznam doporučené literatury. Doporučená literatura - Ústav zdravotnických studiíJoomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systém. Elektronická přihláška ke studiu. Studijní program Biomedicínské inženýrství. Kpum Japonsko Aktivity studentů. Doporučená literatura k přijímacím zkouškám pro obor Všeobecná sestra:Managementúkolech a významu managementu v organizacích v období globalizace. V průběhu studia Porovnání některých znaků managementu Japonska , USA a zemí Evropy Doporučená literatura : DRUCKER, Peter, F. Efektivní vedoucí. UJEP | Pedagogická fakultaznalost vybrané monografické literatury (ke zkoušce bude nutné přinést vlastní seznam - studentské portfolio studovaných monografií, studií, odborných statí, článků apod.).. Doporučená Literatura Kolář, Z. Úvod do studia pedagogiky. Karate a Tai-chi, doporučená literatura | INFOKATAZemřelý mistr Masatoši Nakajama, hlavní instruktor Japonské asociace karate, zanechal tuto knihu jako svou poslední vůli. . Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kterí jej považují za příručku podnikatelské strategie. KPUM Japonsko - Ústav zdravotnických studiíJaponskou univerzitou Kyoto Prefectural University of Medicine byla Ústavu zdravotnických studií nabídnuta velkorysá možnost pro dva studenty/tky zúčastnit se dvoutýdenní zahraniční stáže na jejich univerzitě. . Informace O Stáži - Kpum JaponskoPomocná literatura mezioborováPomocná literatura mezioborová – orientační výběr doporučených publikací pro potřeby studia Bc., Mgr., Ph.D. - a ostatní zájemce: Dějiny umění - přehledy (2 tituly základní literatury )